PRAVILNIK AMATERSKOG KARTING TAKMIČENJA

“BUDI POBEDNIK X”

AUTOKOMERC LOGISTIKA DOO SURČIN – OGRANAK AUTOKOMERC KARTING CENTAR, sa sedištem u Beogradu, organizuje amatersko karting takmičenje pod nazivom “BUDI POBEDNIK X” koje će se održati u periodu od 18. juna do 12. oktobra 2019. na kartodromu Autokomerc Karting Centra u Beogradu, Svetog Save 84/c, 11271 Beograd.

Takmičenje će se održati po odredbama ovog Pravilnika!

ČLAN 1.

ADRESA ORGANIZATORA

AUTOKOMERC LOGISTIKA DOO SURČIN

OGRANAK AUTOKOMERC KARTING CENTAR

11271 BEOGRAD,  Svetog Save 84/c
Tel. +381 11 31-31-591 i +381 63 240-660
Fax. +381 11 31-31-591

ČLAN 2.

PROGRAM   TAKMIČENJA

18. jun – 09. septembar 2019. god.,  održaće se kvalifikacioni period.

U ovom periodu svi zainteresovani posetioci koji plate vožnju rekreativnim kartingom po redovnom cenovniku Autokomerc Karting Centra u iznosu od 1.200,00 RSD/10 min., ili prezentuju odgovarajući vaučer i prijave se na blagajni za učešće u takmičenju, ulaze u bazu na osnovu koje će se rangirati 100 takmičara sa najbrže izvozanim krugom.

Vozi se po uobičajenim pravilima karting staze.

10.septembar – 24. septembar 2019. god., održaće se 1/8, finala po sledećem principu:

U ovom periodu top 100 vozači će voziti jedan od 2 kartinga specijalno pripremljenih samo za njih, koji će služiti samo u tu svrhu. Cilj je napraviti najbrže vreme i biti na listi među 50 najbržih zakjučno sa 24.09.2019. godine. Može se  voziti neograničen broj puta, po regularnoj ceni. Cilj je po zaključenju liste biti među 50 vozača.

Procedura je sledeća:

Svaki takmičar po dolasku na stazu se prijavljuje i potpisuje Saglasnost za korišćenje podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Prilaže odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije i prezentuje registracionu karticu. Zatim se meri. Ukoliko je lakši od 80kg, na karting mu se dodaju tegovi do 80kg. Ukoliko je teži, vozi karting bez tegova. Izvlači broj kartinga koji će voziti. Vreme vožnje je 10 min. Karting se uvek vozi sa punim rezervoarom goriva.

25. septembar – 04. oktobar 2019.god., održaće se 1/4, finala po sledećem principu:

U ovom periodu top 50 vozači će voziti jedan od 2 kartinga specijalno pripremljenih samo za njih, koji će služiti samo u tu svrhu. Cilj je napraviti najbrže vreme i biti na listi među 25 najbržih zaključno sa 04.10.2019. godine.  Prvu vožnju ne plaćaju, a mogu voziti i neograničen broj puta po regularnoj ceni. Cilj je po zaključenju liste biti među 25 vozača.

Procedura je sledeća: Svaki takmičar po dolasku na stazu se prijavljuje. Prilaže odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije i prilaže registracionu karticu. Zatim se meri. Ukoliko je lakši od 80kg, na karting mu se dodaju tegovi do 80kg. Ukoliko je teži, vozi karting bez tegova. Izvlači broj kartinga koji će voziti. Vreme vožnje je 10 min. Karting se uvek vozi sa punim rezervoarom goriva.

Polufinalne trke i finalna trka će se održati  12. oktobra 2019. godine.

25 polufinalista će biti podeljeno u 5 polufinalnih grupa prema plasmanu koji su ostvarili na listi Top 25. Svi polufinalisti potpisuju Izjavu u svrhu učešća u polufinalu i finalu amaterskog takmičenja u vožnji kartinga Budi pobednik X. U finale prolazi pobednik iz svake grupe.

ČLAN 3.

Finale

U finale ulazi pobednik iz svake grupe polufinala tako da ih ukupno ima 5 u jednoj grupi. Svi finalisti potom voze po 3 probna kruga na osnovu kojih će im biti određene startne pozicije tako da finalista sa najbrže izvozanim krugom startuje sa prve pozicije.

Pri vožnji probnih krugova, kao i za vreme finala, vozačima će na bolide biti dodavani tegovi tako da sam vozač teži 80 kg. Ukoliko vozač teži više od 80 kg, na njegov bolid neće biti dodavana ekstra kilaža.

ČLAN 4.

DIREKCIJA TRKE

Organizacijom trke rukovodi Direktor trke i stara se o njenom uspešnom sprovođenju u skladu sa propisima navedenim u uvodnom delu ovog Pravilnika i o tome da manifestacija protekne u sportskom i takmičarskom duhu.

Direktor trke može finale, polufinale, četvrtfinale i osminu finala pomeriti, zbog vremenskih nepogoda i ostalih elemenata koji mogu uticati na bezbednost i mogućnost održavanja takmičenja. Organizator takmičenja je dužan da putem internet prezentacije www.budipobednik.com  ili facebook profila Autokomerc Karting Centar o novim datumima ili satnicama obavesti sve zainteresovane.

ČLAN 5.

USLOVI ZA VOZAČE

U takmičenju mogu da učestvuju svi takmičari preko navršenih 14 godina starosti. Za maloletna lica potrebna je saglasnost jednog roditelja ili zakonskog staratelja. Punoletna lica dužna su da popune saglasnost koja će biti dostupna na licu mesta na info pultu, ili da prezentuju registracionu karticu, uz prilaganje ličnog dokumenta sa fotografijom.

Učešće u takmičenju zabranjeno je za sva  lica koja se nalaze, ili su se nalazila, u evidenciji Ministarstva omladine i sporta – Sportska grana „Sportski auto-moto“ – Sportski auto i karting savez Srbije (SAKKS), Srpskog sportskog karting saveza (SSKS),  ili u bilo kom srodnom savezu u zemlji ili u inostranstvu, za zaposlene Autokomerc korporacije, bivše radnike Autokomerc Karting Centra, za sve pobednike prethodnih akcija Budi Pobednik i sva lica koja su samostalno ili preko firmi u kojima rade povezana na bilo koji način sa akcijom Budi pobednik.

Učešće u takmičenju zabranjeno je za lica koja su bila pobednici, osvojila prvo mesto, u Amaterskom karting takmičenju Budi Pobednik bez obzira na godinu učešća.

Učešće u takmičenju zabranjeno je za lica koja su bila učesnici finalne trke, u periodu od 3 god. od godine u kojoj su bili finalisti takmičenja.

Organizator takmičenja zadržava pravo da po ovom osnovu diskvalifikuje svakog takmičara za koga se pouzdano utvrdi da je trenutno, ili u nekom periodu života bio, profesionalni vozač ili ostalo navedeno.

ČLAN 6.

PRIHVATANJE PRIJAVE I DISKVALIFIKACIJA

Diskreciono pravo organizatora je da prihvati ili ne prijavu takmičara.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje svakog takmičara koji na bilo koji način ne poštuje pravilnik i pravila karting staze, ugrožava sopstvenu bezbednost, kao i bezbednost  ostalih takmičara i zaposlenih, nanosi štetu bolidima i opremi.

ČLAN 7.

NAGRADA

U cilju promovisanja i omasovljenja karting sporta u Republici Srbiji, Organizator takmičenja je obezbedio nagradu za Pobednika takmičenja – brendirano putničko vozilo VW UP.

Pobednik takmičenja od organizatora osvaja VW UP uz obavezu registracije predmetnog vozila na teritoriji Republike Srbije. Obaveza registracije vozila na teritoriji Republike Srbije i vožnja sa registarskim oznakama Republike Srbije je ograničenog vremenskog trajanja i određena je na rok od godinu dana od dana registracije vozila.

Pobednik je obavezan da o svom trošku plati porez na dohodak građana, registraciju vozila i druge pripadajuće troškove u vezi vozila.

Pobednik je obavezan da automobil preuzme u roku od 30 dana od dana  poziva Organizatora za preuzimanje vozila i da u roku od 15 dana od dana preuzimanja vozila izvrši registraciju vozila na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju da pobednik takmičenja vozilo ne preuzme u roku od 30 dana od dana poziva Organizatora, vozilo ostaje u  Nagradnom Fondu Organizatora. Predmetno vozilo biće u Nagradnom Fondu  prilikom narednog  takmičenja u kartingu organizovanog od strane Autokomerc Karting Centra.

U slučaju da Pobednik vozilo ne može da registruje na teritoriji Republike Srbije, registraciju vozila izvršiće Organizator takmičenja kod koga će se vozilo koristiti u promotivne svrhe narednih godinu dana. Po isteku godinu dana od dana registracije vozila, vozilo se predaje u vlasništvo Pobedniku takmičenja. Pobednik takmičenja se obavezuje da Organizatoru takmičenja nadoknadi sve troškove koje je Organizator imao u vezi vozila i to od dana zadržavanja vozila zbog nemogućnosti registracije vozila na teritoriji Republike Srbije do dana uručenja u vlasništvo Pobedniku takmičenja.

Pobednik je obavezan da automobil vozi – koristi izbrendiran godinu dana od dana uručivanja. Prilikom uručivanja potpisuje ugovor sa Autokomerc  Logistika d.o.o. – Ogranak Autokomerc Karting Centar o uslovima korišćenja automobila za period od godinu dana.

ČLAN 8.

STAZA

Takmičenje “BUDI POBEDNIK X” održaće se na stazi Autokomerc Karting Centra u Beogradu.

Staza je dugačka 750m, minimalne širine 8m, maksimalne širine 10m, maksimalni pravac 116m, sa 7 levih i 11 desnih krivina, vozi se desni krug.

Kolovozni zastor je asfaltni po celoj dužini i širini staze.

ČLAN 9.

PROGLAŠENJE REZULTATA TRKE I DODELA PRIZNANJA

Startna lista, rezultati, kao i sva druga obaveštenja će biti objavljena isticanjem na oglasnoj tabli.

Proglašenje pobednika i svečana dodela trofeja i priznanja obaviće se na svečanoj tribini u vreme naznačeno u programu trke.

ČLAN 10.

OSTALE ODREDBE

Učestvovanjem u Amaterskom karting takmičenju svaki takmičar  prihvata prava i obaveze iz ovog Pravilnika. U slučaju spora između takmičara i Organizatora utvrđuje se nadležnost suda u Beogradu.

Takmičari – vozači na ovoj trci učestvuju na sopstveni rizik i odgovornost i za eventualno nastale materijalne i nematerijalne štete ne mogu da traže nadoknadu od organizatora takmičenja.

Takmičari su saglasni da organizator takmičenja, njihove fotografije i video snimke iz bilo kojeg dela takmičenja može koristiti u svrhu promocije i reklame.

Sve izmene ovog Pravilnika i eventualne sporne situacije rešavaće Direkcija takmičenja.

Beograd, 17.06.2019.

Organizator
Autokomerc Logistika d.o.o.

Ogranak Autokomerc Karting Centar